Acoustic Research

This section presents acoustic research results of the most famous historical spaces in Slovakia through basic reverbation time (RT) graphs and tables. More complex reports can be found here http://www.obnova.sk/blog/pavol-brezina

Publications:

Brezina, Pavol. 2014. Measurement of intelligibility and clarity of the speech in romanesque churches.
In: Journal of Cultural Heritage, ISSN 1296-2074 DOI: 10.1016/j.culher.2014.06.010

Brezina, Pavol. 2013. Acoustics of historic spaces as a form of intangible cultural heritage.
In: Antiquity, Vol. 87, no. 336 (2013), p. 574-580, ISSN 0003-598X

Brezina, Pavol. 2013. Akustika kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Kalinčiakove.
In: Obnova, Vol. 12, no. 3 (2013), p. 1-9, ISSN 1336-3603

Brezina, Pavol – Daniš Martin. 2012. Akustické meranie koncertnej sály Župného domu v Nitre.
In: Slovenská hudba. Bratislava : Slovenská muzikologická asociácia, Vol. 38, no. 4 (2012), p. 390-399, ISSN 1335-2458

Brezina, Pavol. 2012. Akustické vlastnosti Empírového divadla v Hlohovci.
In: Obnova, Vol. 11, no. 3 (2012), p. 1-9, ISSN 1336-3603

Brezina, Pavol. 2012. Koncertná sála Župného domu v Nitre – slovenský unikát?
In: Obnova., Vol.11, no. 3 (2012), p. 1-12, – ISSN 1336-3603

Brezina, Pavol. 2011. Akustický model neskororománskej kaplnky Nitrianskeho hradu.
In: Obnova. Vol. 10, no. 3 (2011), p. 8-10, ISSN 1336-3603

Brezina, Pavol. 2011. The development of stereophonic sound in Slovakia.
In: Journal of electrical engineering, Vol. 62, no. 6 (2011), p. 370-374, ISSN 1335-3632

Brezina, Pavol. 2011. Východiská vzniku stereofónie vo svete a na Slovensku.
In: Slovenská hudba. Bratislava : Slovenská muzikologická asociácia, Vol. 37, no. 1 (2011), p. 30-47, ISSN 1335-2458

Brezina, Pavol. 2010. Prínos Alana D. Blumleina v oblasti stereofonického zvukového záznamu.
In: Akustické listy, no.1, 2010, p. 11-15, ISSN 1212-4702

Brezina, Pavol –Swedien Bruce. 2007. Systém ARP a jeho transformácia.
In: Medzinárodná vedecká konferencia Veda – Vzdelávanie – Prax, Nitra : UKF, časť 3, p. 289-294, ISBN 978-80-8049-204-5

Brezina, Pavol. 2007. Vývoj zvukového ideálu.
In: Medzinárodná konferencia Obraz – Slovo – Zvuk, Nitra : UKF, p. 300-303, ISBN 978-80-8094-331-8