Nanebovzatia Panny Márie church in Diakovce

Nanebovzatia Panny Márie church in Diakovce – basilica

t30rom

t20rom

EDTrom

 

rom tabulky

 

Nanebovzatia Panny Márie church in Diakovce – romanesque church

t30nesk

t20nesk

EDTnesk

 

neskor tabulky